แสดงความยินดี ตัวแทนนักเรียนแลกเปลี่ยน SEP

บริษัท วีไซน์ เอเจ้นท์ จำกัด Student Exchange Program ได้รับแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนคัดเลือกนักเรียนระดับนานาชาติ ภายใต้โครงการ SEP PROGRAM ในนามของตัวแทนจากต่างประเทศ โครงการเน้นเปิดโอกาสสำหรับนักเรียนมัธยมศึกษา ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 3-5 เข้าเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายที่ได้รับการรับรองจากรัฐบาลชาวอเมริกา เป็นระยะเวลา 1 ปีการศึกษา (10 เดือน)
ได้ทุนที่ 1 ทุนรวม 100,000 บาทThe partnership of USA International Exchange Associationสอบชิงทุนการศึกษา โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน SEP (Student Exchange Program)นายสรวิชญ์  สุขงาม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/9  คลิกภาพกิจกรรม