กิจกรรมรำลึกครูกลอนสุนทรภู่ กวีเอกของโลก

24 มิถุนายน 2565 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก ได้จัดกิจกรรม "รำลึกครูกลอนสุนทรภู่" โดยได้รับเกียรติจาก นายประภาส สนิทรัมย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธานในพิธี โดยมีคณะผู้บริหาร ครู และนักเรียนร่วมเป็นเกียรติในงาน "รำลึกครูกลอนสุนทรภู่" เพื่อตระหนักถึงความสำคัญ คุณค่า และความภาคภูมิใจใน "สุนทรภู่" บุคคลสำคัญทางประวัติศาสตร์ไทย ผู้ได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโก (UNESCO) ให้เป็น "กวีเอกของโลก" ณ สวนกาญจนาภิเษก โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก คลิกภาพกิจกรรม