เข้าร่วมกิจกรรมขึ้นเขาพนมรุ้ง ประจำปี 2565

10-11 กันยายน 2565 โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก นำโดยนายประภาส  สนิทรัมย์ ได้นำคณะครู นักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมงานประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้ง ประจำปี 2565 ซึ่งอำเภอละหานทรายได้รับมอบหมายให้จัดขบวนแห่เทพพาหนะนาคและขบวนเทพพาหนะม้า ณ อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ คลิกภาพกิจกรรม