มอบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนพิเศษ (เงินทุนเสมอภาค กลุ่มต่อเนื่อง) จำนวน 119 ทุน ทุนละ 1,500 บาท

23 สิงหาคม 2566 นายกาญจนพงษ์  ตราชู ผู้อำนวยการโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก เป็นประธานในพิธี มอบทุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนพิเศษ (เงินทุนเสมอภาค กลุ่มต่อเนื่อง) ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 จำนวน 119 ทุน ทุนละ 1,500 บาท ณ หอประชุมมหาภูมินทร์ โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก คลิกภาพกิจกรรม