5 ธันวาคม วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

5 ธันวาคม 2566 นายกาญจนพงษ์ ตราชู พร้อมคณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียน
ละหานทรายรัชดาภิเษก เข้าร่วมพิธิทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล ร่วมพีธิวางพานพุ่ม เนื่องในวันคล้าย
วันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ณ หอประชุมอำเภอละหานทราย จังหวัดบุริรัมย์ คลิกภาพกิจกรรม