รัชดาน้องพี่ I SEE U ประจำปีการศึกษา 2566

26 ธันวาคม 2566 งานแนะแนศึกษาต่อ กลุ่มงานบริหารวิชาการ โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก
ได้จัดโครงการรัชดาน้องพี่ I SEE U (สานฝันน้อง-พี่รัชดา มุ่งหน้าสู่มหาวิทยาลัย) กิจกรรมแนะแนวศึกษาต่อ
ในระดับมหาวิทยาลัยต่างๆ ให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ณ หอประชุมมหาภูมินทร์
โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก คลิกภาพกิจกรรม