จัดนิทรรศการ และรำสมโภชน์พระบรมธาตุเจดีย์ ศรีมหิธรปุระ วัดป่าละหานทราย

วันที่ 26 ธันวาคม 2566 นายกาญจนพงษ์ ตราชู ผู้อำนวยการโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก
พร้อมคณะผู้บริหาร ครู นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมจัดนิทรรศการ ได้รับเกียรติจาก ดร.ทรงศักดิ์ ทองศรี
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เข้าเยี่ยมชม และนำคณะครู นักเรียนหญิงเข้าร่วมกิจกรรมรำสมโภชน์
พระบรมธาตุเจดีย์ ศรีมหิธรปุระ ณ วัดป่าละหานทราย อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ คลิกภาพกิจกรรม