จัดกิจกรรม ทำบุญตักบาตร และสภานักเรียนมอบของขวัญวันขึ้นปีใหม่ 2567

วันที่ 27 ธันวาคม 2566 นายกาญจนพงษ์ ตราชู ผู้อำนวยการโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก
นำคณะ ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง สภานักเรียน
จัดกิจกรรมมอบของขวัญวันขึ้นปีใหม่ให้กับนักเรียน เนื่องในเทศกาลขึ้นปีใหม่ 2567 และผู้อำนวยการได้
มอบรางวัลใหญ่ให้กับนักเรียนเป็นของขวัญวันขึ้นปีใหม่ ณ โดมรวมใจรัชดา โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก คลิกภาพกิจกรรม