เมนูหลัก

เว็บบริการ

ลิ้งค์ความรู้


ตารางการแข่งขันฟุตบอลนักเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์ รอบคัดเลือกตัวแทน สหวิทยาเขตละหานทราย ประจำปี 2556

ตารางการแข่งขันฟุตบอลนักเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์

รอบคัดเลือกตัวแทน สหวิทยาเขตละหานทราย

ประจำปี  2556

ระหว่างวันที่   26 – 30  สิงหาคม  พ.ศ. 2556

****   ฟุตบอลนักเรียนชาย  รุ่นอายุ  14  ปี

****   ฟุตบอลนักเรียนชาย  รุ่นอายุ  16  ปี

ณ  สนามกีฬาโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก

ระเบียบการแข่งขันฟุตบอลนักเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์

รอบคัดเลือกตัวแทน   สหวิทยาเขตละหานทราย ประจำปี  2556

ข้อที่ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ ระเบียบการแข่งขันฟุตบอลนักเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์ รอบคัดเลือกตัวแทน  สหวิทยาเขตละหานทราย ประจำปี  2556  ”

ข้อที่ 2  ประเภทที่จัดการแข่งขัน

2.1  ฟุตบอลนักเรียนชาย  รุ่นอายุ  14  ปี  เกิดตั้งแต่  1  มกราคม  2542

2.2  ฟุตบอลนักเรียนชาย  รุ่นอายุ  16  ปี เกิดตั้งแต่  1  มกราคม  2540

ข้อที่ 3 คุณสมบัติผู้เล่น

3.1  เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษาที่ส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขัน

3.2  เป็นผู้เล่นที่มีอายุไม่เกินรุ่นที่สมัคเข้าร่วมการแข่งขัน

3.3  ผู้เล่นสามารถสมัครเข้าร่วมการแข่งขันได้ไม่เกิน  1  รุ่น

3.4  ทีมหนึ่งสามารถส่งผู้เล่นเข้าร่วมการแข่งขันได้ไม่เกิน  25  คน

ข้อที่ 4  หลักฐานประกอบการสมัคร

4.1  หนังสือรับรองจากหัวหน้าสถานศึกษา  รับรองเป็นรายบุคคล  หรือแบบรายชื่อรวม

4.2  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  จำนวน  1  ฉบับ  สำหรับบัตรประชาชนตัวจริงให้นำมาด้วยทุกครั้งที่จะลงทำการแข่งขัน  เมื่อมีการเลือกตรวจหลักฐานจากกรรมการผู้ตัดสิน

ข้อที่  5  การจัดการแข่งขัน

5.1  รุ่นอายุ 16 ปี แข่งขันแบบพบกันหมด นำทีมที่มีคะแนนเป็นที่ 1 และที่ 2 เข้าไปแข่งในรอบ จังหวัด    รุ่นอายุ 14  ปี  รอบแรก  แบ่งออกเป็นสองสาย  สาย A มี 3 ทีม , สาย B มี 3 ทีม

5.2  รอบรองชนะเลิศ  นำทีมที่มีคะแนนเป็นที่ 1 และที่ 2 แต่ละสายเข้าแข่งขันแบบแพ้คัดออก ดังนี้

5.2.1  ที่ 1 สาย A    พบ    ที่ 2 สาย B

5.2.2  ที่ 1 สาย B   พบ     ที่ 2 สาย A

5.3  รอบชิงชนะเลิศ  นำทีมที่ชนะการแข่งขันในรอบรองชนะเลิศ  เข้าชิงตำแหน่งชนะเลิศ

ข้อที่ 6  สนามที่ใช้ในการแข่งขัน

6.1  ฟุตบอลนักเรียนชาย  รุ่นอายุ  14  ปี  ใช้สนามกีฬาโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก

6.2  ฟุตบอลนักเรียนชาย  รุ่นอายุ  16  ปี  ใช้สนามกีฬาโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก

ข้อที่ 7  เวลาที่ใช้ในการทำการแข่งขัน

7.1  รุ่นอายุ      กำหนดเวลา 14 ปีชาย  แบ่งเป็นสองครึ่ง ๆ ละ 35 นาที

กำหนดเวลา 16 ปีชาย  แบ่งเป็นสองครึ่ง ๆ ละ 40 นาที

7.2  ในรอบรองชนะเลิศและรอบชิงชนะเลิศ  เมื่อหมดเวลาการแข่งขันทั้งสองทีมมีประตูเท่ากันให้ทำการยิงลูกโทษเพื่อหาผู้ชนะ

ข้อที่ 8  การนับคะแนน

8.1 ทีมที่ชนะการแข่งขัน    ได้คะแนน  3  คะแนน

8.2  ทีมที่เสมอการแข่งขัน  ได้คะแนน  1  คะแนน

8.3  ทีมที่แพ้การแข่งขัน      ได้คะแนน  0  คะแนน

8.4  ในรอบแรก หากมีทีมที่มีคะแนนเท่ากันให้ทำการจับสลากเพื่อจัดลำดับ

ข้อที่ 9 การเปลี่ยนตัวและการลงโทษนักกีฬา

9.1  เปลี่ยนตัวผู้เล่นได้ 5 คน   รวมผู้รักษาประตู

9.2  การลงโทษนักกีฬานั้นให้ใช้ระบบที่เป็นสากล  คือ ถูกลงโทษใบเหลือง 2 ใบ  พักการแข่งขันนัดต่อไป 1 ครั้ง  ถูกลงโทษโดยได้รับใบแดง 1 ครั้ง ให้พักการแข่งขันนัดต่อไป 1 ครั้ง  หรือมากกว่านั้นแล้วแต่กรณีถ้าถูกลงโทษโดยได้รับใบแดงจากการทะเลาะวิวาท  ชกต่อยพักการแข่งขันตลอดการแข่งขัน

 

 


 

 

ตารางการแข่งขันฟุตบอลนักเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์ รุ่นอายุ  14 , 16   ปี

รอบคัดเลือกตัวแทน    สหวิทยาเขตละหานทราย

ระหว่างวันที่ 26  -  30 สิงหาคม 2556   ณ  สนามกีฬาโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก

รุ่นอายุ  14  ปี

สาย A

1. โรงเรียนร่มเกล้า

2.โรงเรียนตาจงพิทยาคม

3. โรงเรียนไทยเจริญ

สาย  B

4. โรงเรียนละหานทรายวิทยาคม

5.โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก (ล.ร.ภ.)

6. โรงเรียนร่วมจิตต์

รุ่นอายุ  16  ปี

1. โรงเรียนไทยเจริญวิทยา

2. โรงเรียนละหานทรายวิทยา

3.โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก ( ล.ร.ภ .)

4. โรงเรียน ร่มเกล้า

หมายเหตุ โปรแกรมการแข่งขันสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

คู่ที่

วันแข่งขัน

เวลาแข่งขัน

รุ่นอายุ

สาย

รอบ

คู่แข่งขัน

ผลการแข่งขัน

1

26 ส.ค. 56

09.00 น.

14 ปี

A

แรก

ร่มเกล้า  -  ตาจง

2

11.00 น.

14 ปี

B

แรก

ล.ร.ภ   -  ร่วมจิตต์

3

13.00 น.

16 ปี

พบกันหมด

ล.ร.ภ.  -  ร่มเกล้า

4

27 ส.ค. 56

09.00 น.

14 ปี

A

แรก

ร่มเกล้า - ไทยเจริญ

5

11.00 น.

14 ปี

B

แรก

ละหานทรายวิทยา -  ล.ร.ภ.

6

13.00 น.

16 ปี

พบกันหมด

ละหานทรายวิทยา  - ไทยเจริญ

7

28 ส.ค. 56

09.00 น.

14 ปี

A

แรก

ตาจง  - ไทยเจริญ

8

11.00 น.

14 ปี

B

แรก

ละหานทรายวิทยา  -  ร่วมจิตต์

9

13.00 น.

16 ปี

พบกันหมด

ไทยเจริญ  -   ล.ร.ภ.

10

16 ปี

พบกันหมด

ละหานทรายวิทยา  -  ร่มเกล้า

11

29 ส.ค. 56

09.00 น.

14 ปี

รอบรอง

ที่ 1 สาย A  -  ที่ 2 สายB  14 ปี

12

11.00 น.

14 ปี

รอบรอง

ที่ 1 สาย B  -  ที่ 2 สาย A  14 ปี

13

13.00 น.

16 ปี

พบกันหมด

ไทยเจริญ  -   ร่มเกล้า

14

15.00 น.

16 ปี

พบกันหมด

ละหานทรายวิทยา  -   ล.ร.ภ.

15

30 ส.ค. 56

09.00 น.

14 ปี

ชิงชนะเลิศ

ผู้ชนะคู่ที่ 11 – ผู้ชนะคู่ที่ 12