เมนูหลัก

เว็บบริการ

ลิ้งค์ความรู้


โปรแกรมการแข่งขันกีฬา คัดเลือกตัวแทนสหวิทยาเขตละหานทราย

การแข่งขันกีฬานักเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์

คัดเลือกตัวแทนสหวิทยาเขตละหานทราย

วันที่ 18 – 21 พฤศจิกายน 2556

ณ  สนามกีฬาโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก

จัดทำโดย

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32


โปรแกรมการแข่งขันฟุตซอล

สหวิทยาเขตละหานทราย  วันที่ 18 – 21  พ.ย.  2556

สนามกีฬาโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก

รุ่นอายุไม่เกิน 14  ปี

รุ่นอายุเกิน 16 ปี

ไม่จำกัดอายุชาย

ไม่จำกัดอายุหญิง

สาย เอ           สาย บี

สาย เอ

สาย บี

สาย เอ

สาย บี

ร่มเกล้า

ทรายวิทย์

ไทยเจริญ

ทรายวิทย์

ตาจง

ร่มเกล้า

รัชดา

ตาจง

ร่มเกล้า

ทรายวิทย์

ร่วมจิตต์

ไทยเจริญ

ไทยเจริญ

ทรายวิทย์

ร่มเกล้า

รัชดา

วัน/เดือน/ปี

คู่ที่

คู่แข่งขัน

รุ่นอายุ

เวลา

รอบการแข่งขัน

ผลการแข่งขัน

18 พ.ย. 56

1

2

3

4

5

6

7

ทรายวิทย์-ไทยเจริญ

ร่มเกล้า-ตาจง

ตาจงฯ-รัชดา

ทรายวิทย์-ร่วมจิตต์

ไทยเจริญ-ทรายวิทย์

ร่มเกล้า-รัชดา

ร่มเกล้า-ทรายวิทย์

16  ปี

16  ปี

ไม่จำกัดชาย

ไม่จำกัดชาย

หญิง

หญิง

14 ปี

09.00 น.

รอบแรก

รอบชิง

19 พ.ย. 56

8

9

10

11

12

13

ที่1สายเอ-ที่2สายบี

ที่1สายบี-ที่2สายเอ

ที่1สายเอ-ที่2สายบี

ที่1สายบี-ที่2สายเอ

รัชดา-ร่มเกล้า

ทรายวิทย์-ไทยเจริญ

หญิง

หญิง

16  ปี

16  ปี

ไม่จำกัดชาย

ไม่จำกัดชาย

09.00 น.

รอบรอง

รอบรอง

รอบรอง

รอบรอง

รองแรก

รองแรก

20 พ.ย. 56

14

15

16

17

ผู้ชนะคู่ที่8-ผู้ชนะคู่ที่9

ผู้ชนะคู่ที่10-ผู้ชนะคู่ที่11

ตาจง-ร่มเกล้า

ไทยเจริญ-ร่วมจิตต์

หญิง

16  ปี

ไม่จำกัดชาย

ไม่จำกัดชาย

09.00 น.

รอบชิง

รอบชิง

รอบแรก

รอบแรก

21 พ.ย. 56

18

19

20

ที่1สายเอ-ที่2สายบี

ที่1สายบี-ที่2สายเอ

ผู้ชนะคู่ที่18-ผู้ชนะคู่ที่19

ไม่จำกัดชาย

ไม่จำกัดชาย

ไม่จำกัดชาย

09.00 น.

รอบรอง

รอบรอง

รอบชิงฯ

หมายเหตุ โปรแกรมการแข่งขันสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม


ระเบียบการแข่งขันฟุตซอล

  1. เวลาการแข่งขัน

-            แข่งขัน 2  ครึ่งๆ ละ 20  นาที  พักครึ่ง  10  นาที เวลาเดินตลอด  ยกเว้นขอเวลานอก,บาดเจ็บรุ่นแรง,หรือเหตุการณ์อื่นๆ  ที่ผู้ตัดสินพิจาณาให้หยุดเวลา

-            หากเสมอกันในเวลาให้หาผู้ชนะด้วยการยิงลูกโทษ  ณ  จุดโทษ

  1. การนับคะแนน

-            ชนะได้ 3 คะแนน   แพ้ได้ 0  คะแนน

-            กรณีคะแนนเท่ากัน  2  ทีมให้ดูผลการแข่งขันในคู่นั้น    ถ้ายังเท่ากันอีกให้ทำการจับฉลาก

-            กรณีคะแนนเท่ากัน  3  ทีม  ( งูกินหาง )  ให้ใช้วิธีจับฉลาก

  1. การคาดโทษ

-            ผู้เล่นที่ได้รับการคาดโทษใบเหลือง  2 ใบ   ให้พักการแข่งขันในนัดต่อไป 1   นัด

  1. อื่นๆ

-            การตัดสินของกรรมการถือเป็นสิ้นสุดไม่สามารถประท้วงได้

-            นักกีฬา/ผู้ฝึกสอน/ผู้จัดการทีม  ที่แสดงกิริยาที่ไม่เหมาะสม  คณะกรรมการจัดการแข่งขันสามารถพิจารณาให้ออกจากการแข่งขันได้

หมายเหตุ คณะกรรมการจัดการแข่งขันสามารถปรับเปลี่ยนระเบียบการแข่งขันได้ตามความเหมาะสม


การแข่งขันเปตอง

สหวิทยาเขตละหานทราย  วันที่  18  พ.ย.  2556

สนามกีฬาโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก

โปแกรมการแข่งขันประกบคู่ในวันแข่งขัน

แข่งขันแบบแพ้คัดออก

รุ่น 14,16,ไม่จำกัด, (ชาย,หญิง)

หมายเหตุ

ประเภททีม  3 คน  เอาอุปกรณ์มาเอง


โปรแกรมการแข่งขันเซปัคตะกร้อ

สหวิทยาเขตละหานทราย  วันที่ 18 พ.ย.  2556

สนามกีฬาโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก

รุ่นอายุไม่เกิน 14  ปี

รุ่นอายุไม่เกิน 16  ปี

ไม่จำกัดอายุ

ชาย

หญิง

ชาย

หญิง

ชาย

หญิง

รัชดา

ร่วมจิตต์

รัชดา

ร่มเกล้า

ร่มเกล้า

รัชดาฯ

ร่มเกล้า

รัชดาฯ

รัชดา

ปะคำ

ร่มเกล้า

รัชดา

ไทยเจริญ

ปะคำ

 

โปรแกรมการแข่งขันเซปัคตะกร้อ

สหวิทยาเขตละหานทราย  วันที่ 18 พ.ย.  2556

สนามกีฬาโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก

วัน/เดือน/ปี

คู่ที่

คู่แข่งขัน

รุ่นอายุ

เวลา

สนาม

รอบ

ผลการแข่งขัน

18 พ.ย.2556

1

2

3

4

5

6

7

รัชดา-ไทยเจริญ

ร่วมจิตต์-รัชดา

รัชดา-ร่มเกล้า

รัชดา-ปะคำ

รัชดา-ร่มเกล้า

รัชดา-ร่มเกล้า

ไทยเจริญ-ปะคำ

ไม่จำกัดหญิง

14 ปี ชาย

14 ปี  หญิง

ไม่จำกัดหญิง

16 ปี ชาย

16 ปี  หญิง

ไม่จำกัดหญิง

เริ่ม 09.00 น

เป็นต้นไป

รอบแรก

รอบชิง

รอบชิง

รอบแรก

รอบชิง

รอบชิง

รอบแรก

หมายเหตุ โปรแกรมการแข่งขันสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม

 

โปรแกรมการแข่งขันวอลเลย์บอล

สหวิทยาเขตละหานทราย  วันที่  18-20  พ.ย.  2556

สนามกีฬาโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก

ประเภท หญิง

รุ่นอายุไม่เกิน 14  ปี

รุ่นอายุไม่เกิน 16  ปี

ไม่จำกัดอายุ

รัชดา

ทรายวิทย์

รัชดา

ร่มเกล้า

ทรายวิทย์

ทรายวิทย์

รัชดา

ประเภท ชาย

รุ่นอายุไม่เกิน 14  ปี

รุ่นอายุไม่เกิน 16  ปี

ไม่จำกัดอายุ

ร่มเกล้า

รัชดา

ร่มเกล้า

ทรายวิทย์

รัชดา

ร่มเกล้า

วัน/เดือน/ปี

คู่ที่

คู่แข่งขัน

รุ่นอายุ

เวลา

สนาม

รอบการแข่งขัน

ผลการแข่งขัน

18 พ.ย.2556

1

2

3

4

5

รัชดา-ทรายวิทย์

รัชดา-ร่มเกล้า

รัชดา-ร่มเกล้า

ทรายวิทย์-รัชดา

รัชดา-ร่มเกล้า

14 ปี หญิง

16  ปี  หญิง

16  ปี  ชาย

ไม่จำกัดหญิง

ไม่จำกัดชาย

เริ่มเวลา

09.00 น

รอบชิง

-

-

รอบชิง

รอบชิง

19 พ.ย.2556

6

7

รัชดา-ทรายวิทย์

รัชดา-ทรายวิทย์

16  ปี  หญิง

16  ปี  ชาย

เริ่มเวลา

09.00 น

-

-

20 พ.ย.2556

ร่มเกล้า-ทรายวิทย์

ร่มเกล้า-ทรายวิทย์

16  ปี  หญิง

16  ปี  ชาย

เริ่มเวลา

09.00 น

เริ่มเวลา

09.00 น

หมายเหตุ โปรแกรมการแข่งขันสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม

 

โปรแกรมการแข่งขันฟุตบอล

สหวิทยาเขตละหานทราย  วันที่ 18 – 22  พ.ย.  2556

สนามกีฬาโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก

รุ่นอายุไม่เกิน 14  ปี

รุ่นอายุเกิน 16 ปี

ไม่จำกัดอายุชาย

ไม่จำกัดอายุหญิง

รัชดา

รัชดา

รัชดา

ไทยเจริญ

ร่วมจิตต์

รัชดา

ไทยเจริญ

วัน/เดือน/ปี

คู่ที่

คู่แข่งขัน

รุ่นอายุ

เวลา

รอบการแข่งขัน

ผลการแข่งขัน

18 พ.ย. 56

1

รัชดา-ไทยเจริญ

ไม่จำกัดชาย

13.00 น.

19 พ.ย. 56

2

ไทยเจริญ-ร่วมจิตต์

ไม่จำกัดชาย

13.00 น.

20 พ.ย. 56

3

4

รัชดา-ไทยเจริญ

รัชดา-ร่วมจิตต์

ไม่จำกัดหญิง

ไม่จำกัดชาย

เริ่ม เวลา

09.00 น.

 

การแข่งขันเทเบิลเทนนิส

สหวิทยาเขตละหานทราย  วันที่  20  พ.ย.  2556

สนามกีฬาโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก

โปแกรมการแข่งขันประกบคู่ในวันแข่งขัน

แข่งขันแบบแพ้คัดออก

การแข่งขันแบดมินตัน

สหวิทยาเขตละหานทราย  วันที่  21  พ.ย.  2556

สนามกีฬาโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก

โปแกรมการแข่งขันประกบคู่ในวันแข่งขัน

แข่งขันแบบแพ้คัดออก


การแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาด

สหวิทยาเขตละหานทราย  วันที่  19  พ.ย.  2556

สนามกีฬาโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก

โปแกรมการแข่งขันประกบคู่ในวันแข่งขัน

แข่งขันแบบแพ้คัดออก

การแข่งขันกรีฑา

สหวิทยาเขตละหานทราย

วันที่  29-29 พ.ย.  2556

สนามกีฬาโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก