เมนูหลัก

เว็บบริการ

ลิ้งค์ความรู้


 

การแข่งขันกีฬานักเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปี 2556


กำหนดการแข่งขัน :

- ประเภทกีฬา  ระหว่างวันที่ 15 - 22 ธันวาคม พ.ศ. 2556

- ประเภทกรีฑา  ระหว่างวันที่ 24 - 26 ธันวาคม พ.ศ. 2556

- พิธีเปิดการแข่งขัน วันอังคารที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2556 ณ สนามกีฬาโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก

 

ข่าวสารประชาสัมพันธ์ :

- สรุปผลการแข่งขันกีฬา

- คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬา - กรีฑานักเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์ ปี 2556 (แก้ไขใหม่พร้อมหนังสือนำส่ง)

- เกณฑ์การประกวดกองเชียร์ - เชียร์ลีดเดอร์ (ปรับปรุงเพิ่มเติม)

- รายละเอียดการแข่งขัน

- ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัคร


สูจิบัตรการแข่งขันกีฬาแบ่งตามชนิดกีฬา :

1. วอลเลย์บอล

2. ฟุตบอล (ฉบับแก้ไข)

3. เทเบิลเทนนิส และแบดมินตัน

4. มวยสากล และมวยไทยสมัครเล่น

5. เปตอง

6. วอลเลย์บอลชายหาด

7. บาสเกตบอล

8. ฟุตซอล

9. ตะกร้อ

10. กรีฑา

 

ภาพกิจกรรมการแข่งขัน :


 

 

วันเวลาการแข่งขันแต่ละชนิดกีฬา

การแข่งขันกีฬานักเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์  ประจำปี 2556

รายการ

ประเภท

วันที่แข่งขัน

หมายเหตุ

15

16

17

18

19

20

21

22

1.  ฟุตบอล

ทีม

/

/

/

/

/

/

/

2.  ฟุตซอล

ทีม

/

/

/

/

/

3.  บาสเกตบอล

ทีม

/

/

/

/

/

/

4.  วอลเล่ย์บอล

ทีม

/

/

/

/

/

/

5.  แบดมินตัน

เดี่ยว

/

คู่

/

คู่ผสม

/

6. เทเบิลเทนนิส

เดี่ยว

/

คู่

/

คู่ผสม

/

7.  เซปักตะกร้อ

ทีมชุด

/

/

/

/

/

ทีมเดี่ยว

/

/

/

/

/

8.วอลเล่ย์บอลชายหาด

ทีม

/

/

/

/

/

9.  เปตอง

ทีม

/

/

10. มวย

สากลและไทยสมัครเล่น

/

/

/

11.กรีฑา

วันที่ 24-26 ธันวาคม 2556

หมายเหตุ วันเวลาอาจเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับคณะกรรมการจัดการแข่งขันแต่ละสหวิทยาเขตที่รับผิดชอบ