แบบฟอร์มรายงานผลการแข่งขันกีฬาสีภายใน ปี 2556 เพื่อออกใบเกียรติบัตร

แบบฟอร์มรายงานผลการแข่งขันกีฬาสีภายใน ปี 2556 ให้ผู้รายงานดาวน์โหลดไฟล์ Excel ที่แนบ นำไปกรอกข้อมูลผลการแข่งขันตามตัวอย่างในไฟล์ สามารถแก้ไขประเภทกีฬา หรือ sheet ชนิดกีฬาได้ตามความเหมาะสม แต่ให้คงลักษณะเดิมของฟอร์มไว้ แล้วส่งให้ฝ่ายจัดทำเกียรติบัตรโดยแนบไฟล์แล้วส่งอีเมลมาที่ อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน เพื่อที่ฝ่ายจัดทำเกียรติบัตรจะได้นำไปออกใบเกียรติบัตรให้ต่อไป จึงขอความอนุเคราะห์มา ณ โอกาสนี้

ฝ่ายจัดทำเกียรติบัตร งานกีฬาสีภายใน ปี 2556