เมนูหลัก

บริการ

เว็บบริการ

ลิ้งค์ความรู้


รายงานการประเมิน โครงการพัฒนางานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน เพื่อนำเสนอแบบปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice)กิจกรรมสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก โดยแบบจำลอง CIPP Model (เจ้าของผลงาน : นางลักษมี พายุหะ)

ชื่อผลงานทางวิชาการ     รายงานการประเมิน โครงการพัฒนางานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน เพื่อ

นำเสนอแบบปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice)กิจกรรมสร้างจิตสำนึกในการ

อนุรักษ์พันธุกรรมพืชโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก อำเภอละหานทราย

จังหวัดบุรีรัมย์ โดยแบบจำลอง CIPP Model

ผู้รายงาน         นางลักษมี  พายุหะ รองผู้อำนวยการโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 จังหวัดบุรีรัมย์

ปีที่รายงาน       2559

บทคัดย่อ

            การนำเสนอผลงานทางวิชาการ เรื่อง  การประเมินโครงการพัฒนางานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน เพื่อนำเสนอแบบปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice).กิจกรรมสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์  โดยแบบจำลอง CIPP Model ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 
            1.ประเมินโครงการพัฒนางานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน กิจกรรมสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 
            2. หาแนวทางการส่งเสริมการจัดกิจกรรมสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พันธุกรรม โครงการพัฒนางานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
            3.นำเสนอแบบปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) โครงการพัฒนางานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  กิจกรรมสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช  
กลุ่มเป้าหมายของประชากรในการประเมินโครงการ  จำนวน 779 คน  การหาแนวทางส่งเสริมการจัดกิจกรรมสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พันธุกรรม โครงการพัฒนางานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โดยการสัมภาษณ์จำนวน 15 คน โดยวิธีสนทนากลุ่ม จำนวน 13 คนและกลุ่มเป้าหมายในการหาแบบปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) จำนวน  23  คน  เครื่องมือที่ใช้การประเมิน  ได้แก่  แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์  การสนทนากลุ่ม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ข้อมูล ได้แก่  ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์เนื้อหา

แบบสำรวจ

อาชีพที่นักเรียนใฝ่ฝัน
 

ปฏิทินกิจกรรม

เดือนที่แล้ว สิงหาคม 2022 เดือนหน้า
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
week 31 1 2 3 4 5 6
week 32 7 8 9 10 11 12 13
week 33 14 15 16 17 18 19 20
week 34 21 22 23 24 25 26 27
week 35 28 29 30 31

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สังคมรัชดาออนไลน์

ห้องภาพรัชดาฯ

สถิติผู้เยี่ยมชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้136
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้277
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้1421
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว1734
mod_vvisit_counterเดือนนี้2870
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว8547
mod_vvisit_counterทั้งหมด491822