อาชีพที่นักเรียนใฝ่ฝัน


อาชีพที่นักเรียนใฝ่ฝัน
แพทย์ พยาบาล
183  23%
เกษตรกร
181  22.8%
ครู อาจารย์
156  19.6%
ธุรกิจส่วนตัว
117  14.7%
ทหาร ตำรวจ
105  13.2%
ผู้พิพากษา ทนายความ
27  3.4%
พนักงานรัฐวิสาหกิจ
16  2%
นักการเมือง
10  1.3%

จำนวนผู้ลงคะแนน  :  795
ลงคะแนนครั้งแรก  :  วันอาทิตย์ที่ 23 มิถุนายน 2013 เวลา 19:33 น.
ลงคะแนนครั้งล่าสุด  :  วันอาทิตย์ที่ 12 มิถุนายน 2022 เวลา 12:17 น.