อาชีพที่นักเรียนใฝ่ฝัน


อาชีพที่นักเรียนใฝ่ฝัน
แพทย์ พยาบาล
265  28.8%
เกษตรกร
183  19.9%
ครู อาจารย์
173  18.8%
ธุรกิจส่วนตัว
131  14.2%
ทหาร ตำรวจ
108  11.7%
ผู้พิพากษา ทนายความ
30  3.3%
พนักงานรัฐวิสาหกิจ
16  1.7%
นักการเมือง
15  1.6%

จำนวนผู้ลงคะแนน  :  921
ลงคะแนนครั้งแรก  :  วันอาทิตย์ที่ 23 มิถุนายน 2013 เวลา 19:33 น.
ลงคะแนนครั้งล่าสุด  :  วันเสาร์ที่ 02 มีนาคม 2024 เวลา 09:45 น.