อาชีพที่นักเรียนใฝ่ฝัน


อาชีพที่นักเรียนใฝ่ฝัน
แพทย์ พยาบาล
254  29%
เกษตรกร
182  20.8%
ครู อาจารย์
159  18.2%
ธุรกิจส่วนตัว
120  13.7%
ทหาร ตำรวจ
106  12.1%
ผู้พิพากษา ทนายความ
28  3.2%
พนักงานรัฐวิสาหกิจ
16  1.8%
นักการเมือง
11  1.3%

จำนวนผู้ลงคะแนน  :  876
ลงคะแนนครั้งแรก  :  วันอาทิตย์ที่ 23 มิถุนายน 2013 เวลา 19:33 น.
ลงคะแนนครั้งล่าสุด  :  วันจันทร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2022 เวลา 05:32 น.