อาชีพที่นักเรียนใฝ่ฝัน


อาชีพที่นักเรียนใฝ่ฝัน
เกษตรกร
179  23.2%
แพทย์ พยาบาล
178  23%
ครู อาจารย์
150  19.4%
ธุรกิจส่วนตัว
112  14.5%
ทหาร ตำรวจ
103  13.3%
ผู้พิพากษา ทนายความ
27  3.5%
พนักงานรัฐวิสาหกิจ
14  1.8%
นักการเมือง
10  1.3%

จำนวนผู้ลงคะแนน  :  773
ลงคะแนนครั้งแรก  :  วันอาทิตย์ที่ 23 มิถุนายน 2013 เวลา 19:33 น.
ลงคะแนนครั้งล่าสุด  :  วันจันทร์ที่ 11 ตุลาคม 2021 เวลา 19:33 น.