เมนูหลัก

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

แสดง # 
# เว็บลิงก์ ผู้ชม
1   Link   ข้อมูลสถิติการให้บริการประจำปีงบประมาณ 2564 กลุ่มบริหารงานบุคลากร
49
2   Link   สถิติการให้บริการ กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน
38
3   Link   รายงานการให้บริการด้านต่าง ๆ กลุ่มบริหารทั่วไป
47
4   Link   สถิติการใช้ห้องสมุดโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก
47
5   Link   สรุปผลแบบประเมินความพึงพอใจการใช้บริการห้องพยาบาล
35
6   Link   สถิติการให้บริการ สหกรณ์ร้านค้า
31
7   Link   สรุปแบบสำรวจความพึงพอในในการใช้บริการห้องสหกรณ์โรงเรียน
36
8   Link   สถิติการของรับบริการตรวจสอบวุฒิทางการศึกษา งานทะเบียนวัดผลและเทียบโอนผลการเรียน
40
9   Link   สถิติการขอรับบริการเอกสารทางการศึกษา ปพ.1/ปพ.7 งานทะเบียนวัดผลและเทียบโอนผลการเรียน
38
10   Link   สถิตินักเรียนย้ายออก งานทะเบียนวัดผลและเทียบโอนผลการเรียน
36
11   Link   สถิติการขอรับบริการขอหลักฐานทางการศึกษา งานทะเบียนวัดผลและเทียบโอนผลการเรียน
37
12   Link   สถิตินักเรียนย้ายเข้า งานทะเบียนวัดผลและเทียบโอนผลการเรียน
38