เมนูหลัก

Best Practice ด้านครู

แสดง # 
# เว็บลิงก์ ผู้ชม
1   Link   การจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์แบบบูรณาการเทคโนโลยี แบบผสมผสานด้วย KRITSANA MODEL
300
2   Link   เล่มเล็กเล่าเรื่องมหาชาติ
229
3   Link   การพัฒนาศักยภาพทางภาษาอังกฤษ โดยใช้ Crossword Game
234
4   Link   การพัฒนาความสามารถในการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ แบบบูรณาการ ด้วย LRP MODEL
242
5   Link   กิจกรรมการส่งเสริมกระบวนการคิดประดิษฐ์ท่ารำประกอบการแสดงนาฏศิลป์
214
6   Link   การพัฒนาความสามารถในการใช้โปรแกรม GSP แบบบูรณาการ ด้วย KRITSANA MODEL
245
7   Link   การให้คำปรึกษาแบบบูรณาการเพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนการศึกษาต่อและการใช้ชีวิต ให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
248
8   Link   แผ่นพับนำเสนอ Best ครูกฤษณาผลงานเด่น
261
9   Link   การพัฒนาเด็กดีวิถีไทยเรื่องมารยาท
316
10   Link   กิจกรรมการเรียนการสอน รูปแบบ ACTIVE LEARNING การใช้กิจกรรม STEM สู่ STEAM (การทำกิจกรรมผ้ามัดย้อม โดยใช้กิจกรรม Online และ Onsite ในช่วงการระบาดของ Covid-19
237
11   Link   การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 5E วิชาชีววิทยา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
216
12   Link   การพัฒนาสื่อ และนวัตกรรมการเรียนการสอน โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน กิจกรรม PLC ด้วยรูปแบบ “LRP Model”
329