กิจกรรมวันแม่ ประจำปี 2562

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก ได้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ พระบรมราชนีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาส มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๗ พรรษา ๑๒ สิงคมคม โดยคณะผู้บริหาร พร้อมด้วยคณะครู นักเรียน ร่วมพิธีวางพานพุ่ม และถวายพระพร ในวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ อาคารอเนกประสงค์ (โดม) คลิกภาพกิจกรรม