มุทิตาจิต รอง ผอ. ลักษณ์มี สังคมศิลป์ และ ครูสมพร ราชรักษ์

วันจันทร์ที่ 28 กันยนยน 2563 โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก ได้จัดกิจกรรมมุทิตาจิต รอง ผอ. ลักษณ์มี  สังคมศิลป์ และ ครูสมพร  ราชรักษ์ โดยมี ผอ.ประเสริฐชัย  พิสาดรัมย์  คณะผู้บริหาร ครู นักเรียนและบุคลากรการศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม ณ โดมรวมใจรัชดา  โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก คลิกภาพกิจกรรม