กิจกรรมรำลึกครูกลอนสุนทรภู่ กวีเอกของโลก

วันอังคาร ที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๔ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก ได้จัดกิจกรรม “รำลึกครูกลอนสุนทรภู่” ณ สวนกาญจนาภิเษก โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษกโดยได้รับเกียรติจาก นายประภาส สนิทรัมย์ ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธี พร้อมทั้งรองผู้อำนวยการโรงเรียน  คณะครู และคุณครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ร่วมเป็นเกียรติในงาน “รำลึกครูกลอนสุนทรภู่” เพื่อตระหนักถึงความสำคัญ คุณค่า และความภาคภูมิใจใน “สุนทรภู่” บุคคลสำคัญทางประวัติศาสตร์ไทย ผู้ได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโก (UNESCO) ให้เป็น “กวีเอกของโลก” คลิกภาพกิจกรรม