กิจกรรมกีฬาสีภายใน ประจำปี 2556

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษกได้จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาสีภายใน ขึ้นระหว่างวันที่ 15 - 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 ณ สนามกีฬาโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก ซึ่งในปีนี้ได้มีการแบ่งนักกีฬาออกเป็น 5 คณะสี ได้แก่ สีเขียว(ทับเทวา) สีฟ้า(นภาพิลาส) สีแดง(องอาจสุริยัน) สีม่วง(อัญชันรุจิเรข) สีแสด(พยับเมฆพรรณราย)

ตารางการแข่งขัน : ผลการแข่งขัน  : พิมพ์เกียรติบัตร