พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษกได้จัดพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของกองลูกเสือโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก

เนื่องในวันที่ 1 กรกฎาคม ของทุกปีเป็นวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ กิจกรรมจะจัดขึ้นในวันจันทร์ที่ 1กรกฎาคม พ.ศ. 2556 ในช่วงเช้า ณ สนามกีฬาโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก โดยมีผู้อำนวยโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก นายสรายุทธ  เสลารักษ์ เป็นประธานในพิธี