กิจกรรมวันสถาปนาโรงเรียน

นายเรืองรวิศ  พายุหะธำรงรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก พร้อมด้วยผู้บริหารคณะครู และนักเรียน ร่วมจัดกิจกรรมวันสถาปนาโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก ครบรอบ 47 ปี โรงเรียนของพ่อ ณ หอประชุมโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก คลิกภาพกิจกรรม