วันครู ประจำปี 2562

อำเภอละหานทรายได้จัดกิจกรรมวันครู ในวันที่ 16 มกราคม 25ุ62 ณ หอประชุมโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ คลิกภาพกิจกรรม ชุดที่ 1 ชุดที่ 2 ชุดที่ 3 ชุดที่ 4 ชุดที่ 5