กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ ปี 2562

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษกได้จัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ ประจำปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 17-19 มกราคม 2562 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก  อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์  คลิกภาพกิจกรรม >>>  ภาพชุดที่ 1 ภาพชุดที่ 2 ภาพชุดที่ 3 ภาพชุดที่ 4 ภาพชุดที่ 5 ภาพชุดที่ 6 ภาพชุดที่ 7 ภาพชุดที่ 8 ภาพชุดที่ 9 ภาพชุดที่ 10 ภาพชุดที่ 11