มอบเกียรติบัตรให้กับผู้กำกับและลูกเสือ

วันที่ 20 กุมภาพันธ์  2561 นายประเสริฐชัย  พิสาดรัมย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก มอบเกียรติบัตรให้กับ ผู้กำกับและลูกเสือที่เช้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือวิสามัญแห่งชาติ และกิจกรรมการมอบ มอบเกียรติบัตรประกวดอาหารงานสูทกรรม การเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี  คลิกภาพกิจกรรม