กิจกรรมแสดงความยินดีนักเรียนที่ได้ที่เรียน

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษกมอบช่อดอกไม้และตุ๊กตาแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สอบเข้าเรียนระดับอุดมศึกษา ในมหาวิทยาลัย ต่างๆ คลิกภาพกิจกรรม