อบรมแกนนำสภานักเรียน ประจำปี 2562

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษกได้จัดกิจกรรม อบรมแกนนำสภานักเรียนประจำปีการศึกษา 2562 คลิกภาพกิจกรรม  ภาพชุดที่ 1 ภาพชุดที่ 2