ข้อมูลการติดต่อ
โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์
เลขที่ 264  ม. 8  ต.ละหานทราย  อ.ละหานทราย  จ.บุรีรัมย์  31170
โทรศัพท์  :  044-649007   โทรสาร  :  044-649007
อีเมล  :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

แผนที่โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก

 

lrpchart

 แผนผังโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก